keyboard_arrow_up
Tire'deki OSGB Firmaları

Tire'deki OSGB Firmaları

 • 13/12/20 , tire osgb
  visibility   379,397    comment   0

Osgb iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.Tire Aslanhan ortak sağlık ve güvenlik birimi periyodik kontroller, iş giriş muayeneleri, iş sağlığı, iş güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, çalışma ortamı gözetimi, acil durum hazırlığı, kişisel koruyucu donanım hizmetleri vermektedir.

Tire'de Osgb firmaları işletme yükümlülüklerine dair tüm yeniliklerin takibini sağlayarak sizler adına sorumluklularınızı üstlenmektedir. Uzmanlık ve yetki sertifikası sahibi mühendis ve hekimleri ile tüm güvenlik kontrol ve uygulamaları harfiyen yerine getiren firmalar, güvenlik aksaklıklarının doğuşundan kaynaklı olası tüm sorunları henüz meydana gelmeden engellemektedir.   İş güvenliği, iç yönetmelikleri hazırlanması, yasal mevzuat gereğince alınması gerekli tüm eğitimlerin verilmesi, çalışma talimatlarının hazırlanması, acil durumlara dair planların hazırlanması, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hazırlanması ve uygulamaya tabi tutulması gibi hizmetleri sağlamaktadır.

İş yerinde sağlıklı bir ortam oluşturulması için Tire'de osgb listesi kapsamındaki firmalar iş yerlerine gerekli hizmetleri sunmaktadır. Tire’de işyeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalar ile sabit olup, uygulamadaki temel amaç çalışma ortamındaki genel sağlık standartlarını yüksekte tutarak faaliyete sekte vurulmasının önüne geçmektir.Tüm detayların standartlar dahilinde ele alındığı bu alanda, çalışan sağlığını gözetecek her türlü uygulama hizmetin türevleri kapsamında ele alınmaktadır.

Aslanhan OSGB evrensel vizyonu ve hukuki bilinci ile işyeri doktorluğu alanında gerekli tüm kıstaslara bağlı kalarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşyeri hekimliği kapsamında sunulan hizmetler şunlardır:

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
İşe giriş döneminde gerekli tüm muayenelerin gerçekleştirilmesi
Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması
Ağır ve tehlikeli işler raporunun hazırlanması
Özürlü personeller için işe giriş muayenelerinin yapılması
Koruyucu hekimlik hizmeti
Hamile ya da emziren çalışan takibi
Kronik hastalıkların takibi
Bulaşıcı hastalıkların takibi
Düzenli olarak yapılmakta olan çalışan sağlık testlerinin yorumlanması
Sağlık Hizmetleri

Sağlık Muayenesi ve Raporları

Hastalıkların her geçen gün artması ve çalışanların, iş yerlerinin hijyen şartları, kötü ve olumsuz çalışma koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları olarak tanımlanabilecek sağlık sorunlarıyla baş başa kalmaktadırlar.İşin devamı süresince periyodik olarak, bedence çalışanların ortalama en az yılda bir çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkiklerinin yapılması ve işe giriş muayene raporları olmadıkça işe alınmaları ve iş başı verilmeleri yasaktır. Aslanhan OSGB ile tesis edeceğiniz sözleşmeyle yasa ve yönetmeliklerin cezai yaptırımlarından korunacak ve iş kaybı yaşamayacaksınız.

Ayrıca, osgb firmaları Tire sınırları içinde bulunan işyerlerinde, işe yeni başlarken ve periyodik olarak yapılacak sağlık gözetimi ile çalışanların yaptığı işten veya işyerinden ne düzeyde zarar ve rahatsızlık görecekleri gibi hizmetleri sunmaktadır.

Sağlık Muayene ve Raporlarının Tekrarlanması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre işveren aşağıdaki hallerde; Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

İşe girişlerinde,
iş değişikliğinde,
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde,
İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik aralıklarla,
Çalışanın iş kolu ve görevine uygun hekim muayenesi öncesinde gerekli olan sağlık tetkiklerinin ve bu tetkiklere dair uzman hekimlerimizin ilgili raporlarının işverene sunulmasından sonra, çalışanlar işyeri hekimlerinin muayenesinden geçirilerek, işletmenin ihtiyaç duyduğu işe giriş sağlık raporlarını hazırlamaktayız.

Ayrıca işe giriş veya periyodik olarak ele alınması gerekli sağlık taramaları ve raporları, Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde istihdam edilen işyeri hekimleri tarafından yerine getirilmektedir.

Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomimiz ve dış dünyaya açılış sürecimizde önemli bir unsur olması gereken İş Güvenliği çalışmaları Tire Aslanhan osgb uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla İş Güvenliği konusunda en kaliteli hizmetleri vermektedir. İş Güvenliğiyle ilgili Uzman Temini, Risk Analizi, Eğitim, Her Türlü Ölçüm Ve Danışmanlık hizmetleri osgb tarafından sağlanmaktadır.

İşyeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığını işyeri risk haritasının çıkartılması ile tespit edilmekte ve risk değerlendirme metotlarından hangisinin kullanılacağına karar verilmektedir.

OSGB, iş kazalarının meydana getirdiği tatsız tablonun nelere mal olabileceğinin bilincinden hareketle risk değerlendirme çalışmaları kapsamında, planlama, ölçüm, analiz, kontrol ve takip işlemleri yapmaktadır. İşletmenin iştigal alanını ve çalışan görüşlerini dikkate alarak faaliyetlerine yön veren tire Aslanhan osgb

Çalışanların maruz kalabileceği tüm tehlike ve riskleri belirleyerek,
İş ekipmanlarına ve kimyasal madde kullanımına dair tüm riskleri değerlendirerek,
İş yerlerindeki genel düzenin korunmasını sağlayarak,
Çalışanların içinde bulunduğu fiziki koşulları gözeterek(genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışan)
Tespit edilmiş olan riskler sonucu kişisel koruyucu ve donanımlar belirleyerek,
Çalışan kişilerin sağlıklarını ve güvenliklerini koruma altına alarak,
Risk analizi danışmanlığı yapmaktadır.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
Yurt içinde ve dışında saygınlık ve geçerlilik,
Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini,
Yatırımın ve tasarrufların güvence altına alınması,
Bütün bu hizmetler iş güvenliği sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Osgb fiyat listesi kapsamında yer alan bu hizmetler en kaliteli şekilde size sunulmaktadır. Tire'deki osgb firması olarak faaliyet gösteren Aslanhan Osgb'den hizmetlerimiz için fiyat teklifi alabilirsiniz.

Tire'deki OSGB Firmaları
Yorum ekle:
yorum eklemek için veya bir yorum eklendiğinde bildirim almak için lütfen giriş yap veya kaydol
1 kişi, bir yorum eklendiğinde bilgilendirilecek.
BLOG HAKKINDA

Burada ekibimizden en son haberleri ve duyuruları bulacaksınız.

 • Hizmetlerimiz
 • Solunum Fonksiyon Testi Solunum Fonksiyon Testi

  Akciğer fonksiyon testleri olarak ta bilinen solunum fonksiyon testleri ,akciğerlerinizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır.

  east
 • Periyodik Muayene Periyodik Muayene

  Sağlık Raporu ve Periyodik Muayene en geç yılda bir defa olmak üzere tekrarlanır. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

  east
 • Akciğer Grafisi Akciğer Grafisi

  İş güvenliği kapsamında işçilerin 6 ayda bir kontrolden geçmeleri esnasında Akciğer grafisi de istenmektedir.

                                                                                       

  east
 • Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil Sağlık Hizmetleri

  Çalışanların sağlık durumlarını taramak ve işletmelerin genel kontrollerini periyodik olarak yapmak için mobil sağlık hizmetleri çok kullanışlı olmaktadır.

  east
 • Mobil Sağlık Aracı Mobil Sağlık Aracı

  Mobil sağlık araçları, ilgili yönetmelikte belirtilmiş kriterlerde olup içerisinde test uygulayan cihazların bulunduğu sağlık tarama hizmetlerini vermektedir. 

  east
 • Portör Muayene ve Testi Portör Muayene ve Testi

  Gıda sektörü çalışanları ile kreş ve yuvalarda görevli olanlarda portör testlerinin yapılması sıklıkla başvurulan bir tarama yöntemidir.

                            

  east
 • İşe Giriş Muayenesi İşe Giriş Muayenesi

  Yeni bir çalışan işe girişte yapılması gereken sağlık muayenesi çalışanın o iş için sağlık açısından uygunluğunu tespit etmek için en etkili yöntemdir.

  east
 • İşitme Testi İşitme Testi

  Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorlarının baktığı işitme problemlerinin nedenleri ve ne denli ilerleyip ilermediği ise işitme testi vasıtası ile ortaya konur.

  east
 • Kan Tahlilleri Kan Tahlilleri

  Hastadan alınan bir miktar kanın laboratuvarda analiz edilmesi işlemine kan tahlili denir.

                                   

  east
 • Ultrason Ultrason

  Genel tanımı itibariyle ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla vücudun görüntülenmesi işlemidir.

                                                

  east
 • EKG (Elektrokardiyografi) EKG (Elektrokardiyografi)

  EKG (Elektrokardiyogram), olması muhtemel kalp hastalıklarının tanısını koymak amacıyla elektrotlar yardımıyla grafiksel sonuçlar çıkaran bir cihazdır.

  east

 

 

 

Hemen Nace kodunuzu ve tehlike sınıfınızı öğrenerek teklif alın.